Vevőmenedzsment

Vevőmenedzsment

  • Szeretne független szakértői vélemény alapján meggyőződni leendő vevője megbízhatóságáról?
  • Érdekli, hogy milyen összegben és fizetési határidővel biztonságos nyitva szállítani?
  • Likviditásának bővítéséhez előfinanszíroztatná vevőköveteléseit?
  • Problémás vevői kezelésében segítséget igényel?
  • Szeretné kizárni a vevők fizetési mulasztásaiból adódó kockázatokat?

Egy vállalkozás sikere nagyrészt azon múlik, hogy mennyire tudatosan, körültekintően kezeli vevőkapcsolatait. Banki pályafutásunk során számos esetben tapasztaltuk, mekkora kockázatot jelent egy társaság számára egy-egy vevőtől való túlzott függés, egy rosszul meghatározott teljesítési határidő, a kintlévőségek nem kellő szigorral történő kezelése, vagy a vevőkre vonatkozó kockázatok figyelmen kívül hagyása. Ezek olyan hibák, amelyeken gyakran a vállalkozás hitelképessége vagy akár jövője is múlhat.

A tudatos, professzionális vevőmenedzsment célja nemcsak a nem fizető vagy potenciálisan bedőlő vevők elkerülése. Előnyei számos egyéb működési területen is érzékelhetők: hatékonyabb értékesítés várható, növekszik a vevői elégedettség, erősödnek a vevőkapcsolatok, csökken a finanszírozási igény, javulnak a mutatószámok, ezzel együtt pedig a vállalkozás bonitása, hitelképessége is.

Csapatunk az alábbi területeken tud hozzájárulni megbízónk vevőmenedzsment folyamatainak optimalizálásához:

  • vevők értékelése, vevői kockázatok feltárása: mind a meglévő, mind az új vagy potenciális vevőkről banki logika és metodika szerint széles körben információt gyűjtünk, amely nem csupán a publikusan elérhető céges adatok és pénzügyi beszámolók összegyűjtését és értékelését foglalja magában, hanem banki tapasztalatunkat, piaci kapcsolatainkat felhasználva érdemi következtetéseket vonunk le a vevő fizetőképességére, jövőbeli kilátásaira vonatkozóan. Ezen információk alapján minősítjük a vevőt, és összesítjük, hogy a vevőkapcsolat milyen kockázatokat rejt magában, azok hogyan csökkenthetők, kezelhetők.
  • vevői limitrendszer felépítése, nyomonkövetése: a minősítést követően javaslatot teszünk az egyes vevőkkel szemben alkalmazandó limitekre, azaz arra, hogy az adott vevő részére javasolt-e halasztott fizetéssel értékesíteni, ha igen, akkor mekkora összegben, milyen futamidővel és milyen esetleges biztosítékok mellett. A kialakított limitrendszert folyamatosan nyomon követjük, szükség esetén módosítjuk.
  • követelések behajtása: nem fizető vagy bedőlt vevők esetén tanácsadást nyújtunk megbízónk részére, hogy milyen intézkedésekkel maximalizálható a követelések várható megtérülése.
  • faktoring: a vevőkövetelések faktorálása a likviditás javításán kívül további előnyökkel is jár: a bevételek pontosan tervezhetővé válnak, a vevők fizetési fegyelme javul, csökken a nemfizetés kockázata, a vállalkozás tárgyi fedezet nélkül, gyorsan jut finanszírozáshoz, a kintlévőségek kezelésével kapcsolatos adminisztratív terhek és az ezzel kapcsolatos költségek csökkennek, de az előbbieken túl mérlegtisztításra is alkalmas.

Megbízónk faktoring igényét a banki finanszírozás lebonyolításához hasonlóan, teljes körűen menedzseljük faktor partnerünk közreműködésével.      

  • vevőbiztosítás: az esetleges vevői fizetésképtelenségből fakadó veszteségek komoly kockázatot jelentenek minden vállalkozás életében. Ez a kockázat konzekvens vevőmenedzsmenttel jelentősen csökkenthető, azonban vevőbiztosítással szinte teljes mértékben ki is zárható. Emellett a biztosított vevőállomány a banki hitelbírálati folyamatot is pozitívan befolyásolhatja, illetve hitelügyletek fedezetéül is elfogadható.

Hitelbiztosító partnerünk által ajánlott többféle termék között biztosan megtaláljuk a megbízónk számára optimális megoldást.