Üzleti tervezés

Üzleti tervezés

  • Szeretné potenciális befektetőit egy professzionális cégbemutató anyaggal meggyőzni?
  • Szeretné a tervezett beruházásának várható pénzügyi hatásait megismerni?
  • Szeretné hiteligényének vagy pályázati anyagának várható sikerét egy mély szakmaisággal kidolgozott üzleti tervvel megtámogatni?
  • Érdekli, hogy vállalkozása hol helyezkedik el a konkurenciához képest?

A felmérések azt mutatják, hogy azok a vállalkozások, amelyek rendelkeznek üzleti tervvel, lényegesen sikeresebbek, mint azon versenytársaik, amelyek nem foglalkoznak tervezéssel.

Az alábbi esetekben kifejezetten indokolt egy professzionálisan megírt üzleti terv megléte:

  • Kezdő vállalkozás esetén segítségével láthatóvá válik, hogy az elképzelt üzleti cél a rendelkezésre álló vagy bevonni kívánt eszközökkel, forrásokkal megvalósítható illetve rövid- illetve középtávon nyereséges lehet-e.
  • A vállalkozás működése során a későbbiekben is hasznos ellenőrző eszköz lehet, mellyel látható, hogy az eredetileg tervezetthez képest mennyire eredményes és hatékony a társaság működése, így az esetleges negatív eltérések időben észlelhetők, a szükséges változtatások mielőbb életbe léptethetők.
  • Külső források igénybevétele esetén szintén elengedhetetlen: mind hitelfelvételhez, mind pályázatokon történő induláshoz, mint befektetők bevonásához szükséges egy informatív, professzionális üzleti terv, melyből a leendő partner megismerheti a cég eddig elért eredményeit és a vállalkozás jövőre vonatkozó elképzeléseit, és ezek ismeretében döntést hozhat a vállalkozás finanszírozásáról, támogatásáról. Ezen esetekben kiemelkedő jelentőségű az üzleti terv tartalma, szakmaisága, mivel a külső partner nagyrészt az alapján ítéli meg a vállalatot.
  • Nagyobb beruházások előtt is célszerű új üzleti terv készítése. Ebben bemutatásra kerül a fejlesztés forrásösszetétele, költségvonzata, illetve megtervezhető a kiadások fedezéséhez szükséges többletbevétel és a várható megtérülési idő. Továbbá azonosíthatók és elemezhetők a beruházás kockázatai, melyekre a vállalkozás előre felkészülhet, így a fejlesztéstől várt eredmény nagyobb valószínűséggel realizálódik.
  • A hosszú távra tervezett nagy volumenű fejlesztésekhez, profilbővítéshez vagy -váltáshoz készített stratégiai terv bemutatja többek között, hogy a vállalkozás a 3-5 évnél hosszabb időtávra kitűzött célokat hogyan, milyen intézkedésekkel, erőforrásokkal, milyen határidőkkel fogja elérni, és a végrehajtás folyamán milyen kockázati tényezőkkel kell számolnia.

Szakértőink jelentős tapasztalattal rendelkeznek olyan professzionális üzleti terv készítésében, mely a potenciális befektetők, hitelezők, támogató szervezetek logikájával konzisztens felépítésben és tartalommal, mély szakmaisággal, átláthatóan, érthetően mutatja be a vállalkozás működését és kitűzött céljait. Szakértői anyagunkat mindig a célnak megfelelő részletességgel és nyelvezettel, iparág-specifikus felépítésben készítjük, és minden esetben tartalmazza a mérleg-, eredmény- és cash-flow tervet, valamint a SWOT-analízist.

Iparági benchmark elemzésünk alapján megbízónk pontos képet kap piaci pozíciójáról, megismeri azokat a területeket, ahol versenytársainál jobban illetve rosszabbul teljesít, így kijelölheti a fejlesztendő területeket, folyamatokat. Információt kap arról, hogy a vállalkozás jelenlegi teljesítménye és a kitűzött tervek összhangban vannak-e az iparági lehetőségekkel. Mindezek ismeretében tudatosabban, realista, ugyanakkor kellően ambiciózus szemlélettel fektetheti le közép- és hosszú távú céljait.

Érzékenységi vizsgálatainkkal és stressz szcenárió elemzéseinkkel képesek vagyunk modellezni a vállalkozásra ható tényezők változásának várható hatásait, így megbízónk időben meg tudja tervezni az optimális reagálás folyamatát.

Amennyiben megbízónknak nem teljes üzleti tervre, csupán pénzügyi tervre van szüksége, azt excel alapú kimutatásaiból egyszerűen, gyorsan, néhány kattintással elkészítheti saját fejlesztésű üzleti tervező alkalmazásunk segítségével.